ห้องปฏิบัติการ มจพ

Projectห้องปฏิบัติการ มจพ.
Typeงานระบบและตกแต่งภายใน
Locationมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Year2563