การไฟฟ้าคลองเตย

โครงการการไฟฟ้า ตึก A สัญญา 3
ประเภทงานงานตกแต่งภายใน
ที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวง คลองเตย
ปี2561