ผู้จัดการโครงการ (งานตกแต่งภายใน)

ผู้จัดการโครงการ (งานตกแต่งภายใน)

VTEC DECOR CO.,LTD.

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (งานตกแต่งภายใน)
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วางแผนและควบคุมโครงการงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ประสานงานงานและควบคุมทีมงาน/ผู้รับเหมา อย่างมีประสิทธิภาพ
– รายงานความคืบหน้าโครงการต่อเจ้าของโครงการและผู้บริหาร
คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารโครงการ งานตกแต่งภายใน เช่น สำนักงาน โรงแรม คอนโดฯ
– สามารถทำงานเป็นทีม, บริหารจัดการและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
– มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
– มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– หากมีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารหรืองานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ : 1.เงินเดือน
2.ค่าล่วงเวลา
3.เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
4.ปรับเงินเดือนประจำปี
5.เครื่องแบบพนักงาน
6.กองทุนประกันสังคม
7.กองทุนเงินทดแทน
8.การจัดของเยี่ยมพนักงาน
9.เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
11.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
12.วันหยุดตามประเพณี
13. ตรวจสุขภาพประจำปี
14.การอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
ตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
VTEC DECOR CO.,LTD.
Tel.0-2965-6310-8 ต่อ105 Mobile.085-902-7117

มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศทั้งทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 128 ซอย เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2965-6310-8 ต่อ105
มือถือ : 085-902-7117
โทรสาร : 0-2965-6319
โฮมเพจ : https://vtec.co.th

Leave a Reply